Management Committee

Ayrved Prasarak Mandali, Satara Council Committee Membership List

Sr.No. Name Designation Address Occupation Contact No.
1 Shri. Balkrishna Laxminarayan Jaju President 252, BhavaniPeth, Satara Business 232915/16
2 Shri. Ajit Zankarmal Mutha Chairman 489,ShantibhavanSadarbazar, Satara Business 229676
3 Dr.PrakashAppasahebChavan Secretary 163/4,Prabhat, Shahunagar, Godoli, Satara Doctor 221732, 9422400532
4 Shri. Vinod Murlidhar Zanvar Secretary 248, Bhavanipeth, Satara Business 9822064764
5 Dr.Umesh Shamakant Karambelar Member 325, Mangalwarpeth, Satara Doctor 9822390810
6 Shri. Prakash Kondiram Gavali Member 620 Guruwarpeth, Satara Business 234515
7 Adv. Shrikant Raghunath Kulkarni Member 250, Mangalwarpeth, Satara Advocate 282024
8 Adv. Surendra Nivrutti Mahamulkar Member Somwarpeth, Satara Advocate 9422038617
9 Shri. Mohan Motilal Mutha Member Plot No. 409/9A, Sadarbazar, Ranjit Colony, Satara Business 230244
10 Dr.Ravindra Harshe Member 477, Sadarbazar, Near Bhuvikas Bank, Satara Doctor 9822057585
11 Shri. Anup Ajit Mutha Member 489, Shanti BhavanSadarbazar, Satara Business 9823822220
12 Shri. Jaydeep Javerilal Bafana Member Plot No. 303/304, Amrut Plaza, 4 Floor Parasnis Colony, Powai Naka, Satara Business 9923382220
13 Sou.Meghana Jaydeep Bafana Member Plot No. 303/304, Amrut Plaza, 4 Floor Parasnis Colony, Powai Naka, Satara Business 9923382221
14 Dr.Vinod Dattarao Patange Member Survey No. 414, Plot No. 6, Shivamnagar,Satara. Job 9028067171