Management Committee

Ayurved Prasarak Mandal's Management Committee

Sr.No. Designation Name Address Profession Contact No.
1 President Principal Dr. Vilas Krushnat Jagatap Shahupuri, Satara. Doctor -
2 Secretary Dr. Prakash Appasaheb Chavhan 163/4, Prabhat, Shahunagar, Satara. Doctor 221732, 9422400532
3 Member Dr. Umesh Shamakant Karmbelakar Mangalvaar Peth, Satara. Doctor 9822390810
4 Member Mr. Vinod Muralidhar Zanvar Bhavani Peth, Satara. Business 9822064764
5 Member Adv. Surendra Mahamulkar Somavaar Peth, Satara. Advocate -
6 Member Mr. Rafiq Baagvan Sadashiv Peth, Satara. Business -